DVA ŘÍJNOVÉ PROJEKTOVÉ DNY V PÁTÝCH TŘÍDÁCH

„Páťáci – parťáci“ tak jsme si na začátku školního roku nazvali náš celoroční třídní projekt a dali si za cíl každý měsíc v tomto školním roce zažít nějaký netradiční den, připravit zábavnou hodinu pro své mladší spolužáky nebo vymyslet a uskutečnit aktivity, které pomohou druhým, přírodě, či našemu okolí. V září jsme se vydali za zábavou a poznáním do Olomouce. Program Tajemství šifer v Pevnosti poznání nám tehdy přinesl spoustu zajímavých poznatků, které jsme se rozhodli využít v dalších aktivitách.
V říjnu jsme se nejprve zapojili do Projektu 72 hodin a uklidili okolí naší školy. Při projektovém předprázdninovém dni 25.10. jsme zúročili své nabyté zkušenosti z Pevnosti poznání při tvorbě podzimních únikovek a připojili halloweenské téma. Děti přišly v úžasných strašidelných kostýmech a obdivuhodných maskách. Pro své spolužáky vymysleli několik zapeklitých úkolů v podobě hádanek, logických úloh, šifer a křížovek, kde museli prokázat svůj důvtip, zapojit rozum a spolupracovat ve skupinách. Na sedmi stanovištích pak postupně plnili různé úkoly, za které získávali klíče a slovní indicie. Ty je pak přivedly k pokladu:-)
O netradiční občerstvení se nám postaraly maminky, které napekly halloweenské dobroty. Naše heslo „Páťáci-parťáci“ splnilo tento den svůj cíl. Všichni jsme si to skvěle užili a těšíme se na další listopadové zážitky.  Mgr. R. Tomášková

Comments are closed.