Podzimní projektový den na I.stupni

Před podzimními prázdninami proběhl na 1. stupni projektový den s podzimní tématikou. 4. A nejprve pracovala na podzimní výzdobě třídy. Potom se proměnila v detektivní kancelář a na školním hřišti úspěšně vyřešila případ Bezhlavého rytíře.
Děti z 2. A dnes pracovaly v týmech: běželi štafetu, řešili křížovku, vymýšleli pětilístek a společně tvořili podzimní koláž. Vše se neslo v duchu podzimních pranostik a děti si den náležitě užili. S dětmi  z I. A jsme se tématu podzim věnovali celý měsíc říjen. Využili jsme přírodniny v Čj M i ostatních předmětech. V rámci projektového dne jsme pracovali se slaným těstem. Modelovali jsme dýně. Také jsme si vytvořili malé lampičky se stejnou tématikou. Ke konci jsme vyráběli ježka z brambor a šípků. Na konci celého dne si děti udělaly skvělý ovocný salát. V 1. B jsme podzimní atmosféru přenesli v průběhu celého října do všech vyučovacích předmětů. V matematice jsme tvořili příklady s přírodninami, s ovocem a zeleninou jsme určovali délku slabik ve slovech, krásné barevné listy jsme využili na uvolňovací cviky, pod rukama nám vznikaly pestré podzimní mandaly a celý projekt jsme zakončili vytvořením vesmírného korábu a skupiny mimozemšťanů. Žáci 3.A v rámci projektového dne pokračovali v projektu Les ve škole – podzim v les . Poslechli si legendu o Stromovousovi, ztvárnili výtvarně lesního skřítka a sochou svou představu živého stromu. Následně se vydali do lesa vyhledávat přírodniny, které dostlali ztvárněny na obrázcích. Celé dopoledne jsme si moc užili.  Žáci 5.B si pro své spolužáky ze 4.B a 5.A připravili podzimní bojovku. Vymysleli několik zapeklitých úkolů v podobě hádanek, logických úloh, šifer a křížovek, kde museli spolužáci prokázat svůj důvtip, zapojit rozum a spolupracovat ve skupině. Odměnou jim byly dobroty z nalezeného pokladu. Žáci IV. B se tématu podzim věnovali v naší třídě po celý říjen. Vyluštili jsme křížovku, poznávali stálé a stěhovavé ptáky, ochutnávali zeleninu a ovoce všemi smysly, hráli jsem hry s podzimními zvířaty a vyráběli jsme draky, ježky a podzimní sluníčka z přírodnin. Třída 5.B nás přizvala k únikové podzimní hře. Celé dopoledne jsme si hodně užili. Mgr. B. Sedlářová

Comments are closed.