Divadelní představení pro žáky 8. tříd

Dne 20.10. 2023 jme navštívili s žáky 8. ročníků divadelní přestavení v anglickém jazyce v kině Metropol v Olomouci. Divadelní představení se jmenovalo Peter Black. Název divadelní hry může připomínat v češtině hru Černý Petr, což není náhoda, ale skutečný záměr hry. Šlo totiž o příběh člověka, který v průběhu jednoho dne přišel doslova o všechno. Jeho opětovný start od nuly byl motivován základními lidskými potřebami, jako jsou spánek, jídlo, teplo, práce, přátelé a rodina. Přestože šlo o téma velmi náročné, herci jej podali s dostatečným humorem a nadhledem. Žáci tak měli příležitost shlédnout zajímavý příběh propojený s používáním anglického jazyka v atraktivní jevištní podobě. Na představení jeli žáci již připraveni, neboť tvůrci zaslali škole i bohatý doprovodný materiál v podobě pracovních listů s procvičením gramatických jevů i procvičením slovní zásoby hravou formou. Představení se nám líbilo a podpořilo i další motivaci k hodinám anglického jazyka.
L. Guňková, J. Lindnerová, K. Navrátilová

Comments are closed.