Čtení pro žáky IV. B

Ve středu 30. 3. proběhla v rámci týdne čtenářské gramotnosti ve třídě 4. B malá literární beseda. Žákyně třídy 7. B Eva Sýkorová a Kristýna Pláničková a 9. A Anna Holubová a Karolína Šubová navštívily své mladší spolužáky a připravily si pro ně povídání o dětských knihách, k nimž samy mají osobní vztah. Seznámily čtvrťáky s autory knih, ilustrátory, s hlavními hrdiny a příběhy, s nimiž se v těchto knihách mohou setkat. V závěru vždy žákům přečetly vybranou ukázku a snažily se odpovědět na jejich dotazy. Děti tak mohly blíže poznat knihu Garpíškoviny aneb Bibi a čtyři kočky B. Nesvadbové, Dášenku čili život štěněte K. Čapka, Hurvínkova nebesíčka D. Kirschnerové a knihu kreslíře V. Jiránka Bob a Bobek. V druhé části hodiny naopak mladší žáci děvčatům ukázaly, jaké knihy si čtou oni sami, a za pomoci paní učitelky třídní se svoji četbu pokusili žánrově rozlišit.
Beseda byla příjemnou zkušeností jak pro malé, také pro dospívající účastníky. Mladší žáci během besedy se zaujetím sledovali starší spolužačky a jejich vystoupení odměňovali potleskem. Starší žákyně zase z besedy odcházely spokojené s tím, že mohly svým mladším spolužákům předat něco ze svých čtenářských znalostí. Mgr. I. Pohlová

Comments are closed.