Zdravá 5

V pátek 10.3. proběhl ve třetích třídách vzdělávací program Zdravá 5. Během dvouhodinové lekce se žáci seznámili s potravinovou pyramidou, jak chytře nakupovat a co se dozví z obalů na výrobcích. Na úvod se děti rozdělily do skupin, kde společně pracovaly s výživovým talířem rozděleným na tuky, bílkoviny, cukry a ovoce a zeleninu. Formou návodných otázek se pokoušely vybírat správné druhy potravin tak, aby strava byla vyvážená a zajištěny základní živiny a ověřovaly si své znalosti o produktech k výrobě potravin. Práce ve skupině měla soutěživý charakter, byla přizpůsobena věku dětí a doplněna výkladem lektora. Vítězná skupina obdržela propisovací tužky, ostatní drobné propagační předměty. Program byl pestrý, zajímavý a dětmi velmi kladně hodnocen.

Comments are closed.