Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, v příloze najdete seznam přijatých dětí do MŠ Dolany a MŠ Véska od 1. 9. 2024. Celkem jsme obdrželi 49 žádostí o přijetí. Avizovaný počet možných přijatých je v MŠ Dolany 16 a v MŠ Véska 14 (záleží na počtu přijatých dvouletých dětí, protože dle vyhlášky se snižuje za každé dvouleté dítě počet dětí v oddělení MŠ o 2 z 24. V MŠ Dolany je v každém oddělení 28 dětí, takže tato varianta se nabízí pouze v MŠ Véska, kde jsou dvě oddělení po 18 a 22 dětech).
Při přijímání dětí se ředitel školy řídí vydanými kritérii, přičemž přednost mají všechny spádové děti, které budou mít do 31. 8. 2024 3 roky věku – tyto děti jsou seřazeni podle věku od nejstaršího po nejmladší a v tomto pořadí jsou přijímány. Celkem jsme takovýchto žádostí obdrželi 29.
Počet volných míst v obou MŠ je dostatečný (celkem 30), samozřejmě záleží také na tom, zda jste si zvolili na přihlášce možnost nástupu do obou MŠ (Dolany i Véska). 

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí s odůvodněním předáno v úterý 21. 5. nebo ve středu 22. 5. 2024 v ředitelně základní školy a to v čase od 7:30 do 14:30 hodin. Prosím Vás tímto, abyste se zastavili v uvedeném čase. S rodiči přijatých dětí proběhne schůzka v MŠ o termínu budete informováni paní zástupkyní emailem.

Rozhodnutí o přijetí_seznam_24_25

Comments are closed.