Tonda obal na cestách

Dne 28. února naši školu navštívili odborní lektoři s programem „Tonda Obal na cestách“. Formou zajímavých přednášek a prezentací, spojených s praktickými ukázkami seznámili žáky prvních až osmých tříd s tématikou odpadů, s možnostmi jejich třídění a dalšího využití (součástí přednášek byla i výstavka vzorků výrobků z tříděného odpadu). Jsem přesvědčen, že lektoři nenásilnou a zábavnou formou žáky úspěšně přesvědčili o tom, že třídění a recyklace odpadů má smysl jak pro ně samotné, tak zejména pro celou společnost a přírodu. Mgr. P. Provaz

Comments are closed.