Střípky z MŠ Dolany – květen

V měsíci květnu jsme si s dětmi povídali na krásné téma RODINA a DOMOV. Cílem bylo jednoduchou formou vysvětlit,
že každý člen rodiny má svou roli, má určité povinnosti, uvědomit si význam zázemí v rodině, vztahy, ochranu rodiny a že
rodina poskytuje bezpečí, jistotu a lásku. Děti si pro maminky připravily besídku plnou básniček, písniček, tanečků a předškolní děti výborně zahrály přepracovanou pohádku O ŘEPĚ. V dalších týdnech jsme se zatoulali do říše hmyzu a za domácími zvířaty. Hmyz jsme pozorovali u školky, v lese i na louce a s domácími zvířaty se děti setkaly z očí do očí na školním výletě na ZLATOU FARMU. Výlet se vydařil a děti si odvezly spoustu zážitků. Mgr. E. Mazalová

Comments are closed.
Nejnovější příspěvky