Roboti a lidé

V rámci hodin výtvarné výchovy se žáci druhého stupně zapojili do výtvarné soutěže. Soutěž se týkala tématu umělé inteligence, robotizace a nových technologií. S žáky jsme se měli zamyslet nad otázkou, jak to bude v budoucnu a jak vývoj těchto technologií ovlivní svět práce. Už teď je jasné, že digitalizace má dopad na náš každodenní život, společnost a svět práce. Digitální technologie nabízejí více příležitostí, ale také představují větší výzvy a rizika z hlediska bezpečnosti práce. S žáky na toto téma proběhla diskuze a následná práce na výtvarných dílech. Jak to žáci vidí, se můžete podívat v galerii obrázků. Žákům se velmi povedly. Byly vybrány tři nejlepší práce za druhý stupeň a ty budou odeslány organizátorům soutěže do Prahy. Konkrétně obrázek Barbory Dlabajové (8.B), Karolíny Krejčí (8.B) a Petry Zemanové (7.B). Z ostatních, také velmi vydařených obrázků, jsme ve škole vytvořili velmi pěknou nástěnku.

 

Mgr. Silvie Endlicherová

Comments are closed.