Recyklohraní – elektrosaurus

Během měsíce února se žáci na I. stupni pustili do řešení dalšího úkolu s projektu Recyklohraní, tentokráte na téma elektrosaurus. Do řešení se zapojili žáci I.A a I. B, II. A, III. B a IV. A. A jak se jim práce dařila, můžete posoudit níže. 

Děti z 1. A společně s rodiči hledaly elektrosaura. Hledaly na půdě ve sklepě v garáži prostě všude, kde se dalo. Někteří tak objevili i poklad, jako např. starou promítačku i s filmem z dětství jedné maminky. Děti našly starou žehličku, mlýnek na kávu, vařič, telefon a další. Z fotek děti kreslily svého elektrosaura. Úkol je velmi bavil a společně jsme se našim elektrosaurům i zasmáli. Jana Stenchláková

Určitě jste v posledních dnech zaznamenali zvýšenou poptávku po elektrosaurovi. Že nevíte, co to je? Zeptejte se dětí z 2. A, které za vydatné pomoci svých rodičů a prarodičů prohledávaly půdy a skrytá místa svých domovů, aby ho našly. Úspěšní hledači jej opatrně vyfotili, aby nerušili jeho klid. Nad fotkami jsme si pak povídali a porovnávali staré spotřebiče s dnešními, které máme doma. Zahráli jsme si kartičkovou hru, při které jsme třídili „vysloužilé“elektro a určovali, kam jej odnést k recyklaci.
Vytištěné fotografie jsme následně využili při hodině výtvarné výchovy a vytvořili tak krásnou sbírku elektrosaurů. Daniela Krylová. 

Comments are closed.