Ranná péče v MŠ Véska

V pátek 5.10. se za námi do MŠ Véska přišly podívat pracovnice z olomoucké společnosti pro ranou péči, která poskytuje poradenské služby rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením. Děti ve školce byly seznámeny s mnoha zajímavými informacemi ohledně jejich postižených vrstevníků a osobně si s okluzorem nebo černou páskou na očích mohly vyzkoušet, jaké to je, špatně vidět či nevidět vůbec. A to formou různých her sluchových s ozvučeným balonem, čichových, kdy poznávaly vůni a přiřazovaly ke správnému obrázku, hmatových, kdy hmatem rozeznávaly stejné povrchy a hry zrakové u světelného panelu, kdy skrze folii rozeznávaly barvy, tvary, obrázky. Byl to veliký zážitek nejen pro děti, ale i pro nás dospělé, kdy si člověk uvědomuje, jak složité to mají lidé s tímto zrakovým handicapem. Děkujeme všem pracovníkům z rané péče za podporu a pomoc pro všechny potřebné.

H. Tabarelli

Comments are closed.