Projektový den – Ve zdravém těle zdravý duch

V úterý 24. 10. jsme tento projektový den připravili pro žáky 1. – 5. tříd. Jednalo se o téma, které bylo zaměřeno na zdravý životní režim. V programu byl důraz nejen na správný pohyb u dětí, ale i správnou životosprávu. Pohyb jsme sledovali zejména z hlediska jednoduché hravé fyzioterapie a relaxačních cvičení. Děti se seznámily se základními prvky dětské jógy s paní Jiřinou Skřivánkovou a v tělocvičně si prošly několika stanovišti s fyzio cviky. Ve třídách se pak věnovaly správnému jídelníčku. Metody zpracování byly rozmanité – zdravé svačinky, myšlenkové mapy, výživové pyramidy, zdravé talíře, hravé tematické aktivity prvňáků. Relaxace, které byly doprovázeny hudbou, vedly k závěrečnému zklidnění. Bonusem byly aktivity s pomůckami centra APA Olomouc, např. pedalo nebo Kneippův chodník.                                                                                                                     Mgr. Irena Dadu

Comments are closed.