Okresní kolo dějepisné olympiády

V úterý 16.1.2024 proběhl v DDM Olomouc již 53. ročník soutěže Dějepisné olympiády  pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, nižší ročníky osmiletých a šestiletých gymnázií. Tématem tohoto ročníku byl „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava a Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.“ Soutěžící pracovali samostatně. Pro úspěch musí mít prohloubené znalosti zadaného tématu, a také přečíst doporučenou literaturu. Letos se soutěže zúčastnilo asi 43 žáků z celého olomouckého okresu. Naše žákyně Kristýna Kafková si vedla velmi dobře. Umístila se na 27. místě.

Velmi gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, a přejeme jim hodně dalších úspěchů. 

Za předmětovou komisi člověk a společnost Mgr. Ester Hejtmánková

Comments are closed.
Nejnovější příspěvky