Listopad v MŠ Dolany

Měsíc listopad začal ve školce připomínkou svátku Dušiček. S dětmi jsme si povídali o zvycích a tradicích, vzpomínali jsme na své nejbližší a společně jsme navštívili místní hřbitov. V následujících tématech jsme se s dětmi zatoulali do přírody. Děti nejen ve školce, ale hlavně na vycházkách rozeznávaly jehličnaté a listnaté stromy, zjišťovaly stavbu stromu, co jsou letokruhy a co znamenají, co lze vyrobit ze dřeva atd. Povídali jsme si o ochraně přírody a navštívili jsme naši stoletou lípu v Dolanech. Měnící se počasí se nám ukázalo ve všech svých podobách a děti jej využily ve svých hrách a činnostech. Děti prožily týden s větrem Fujavákem, poznávaly různé druhy počasí a řadily do ročních období. Na konci měsíce se předškolní děti zúčastnily tradiční akce – Rozsvěcování vánočního stromečku. Vystoupily s pásmem básniček a písniček.

Comments are closed.