Jeden svět dětem – výtvarná soutěž 

Před nedávnem žáci 6.B navštívili Olomouc, kde shlédli v rámci festivalu Jeden svět filmy o lidských právech. Na promítání filmů jsme navázali i ve VV a zapojili se do výtvarné soutěže. Žáci si měli vybrat jeden ze shlédnutých filmů a nakreslit na jeho základě obrázek. Většinu žáků nejvíce zasáhl film o znečišťování planety odpady, které zůstávají v oceánech a ohrožují tak mořské živočichy – například Karety obrovské. Žáci pečlivě kreslili tužkou, akvarelem, nebo vznikla díla, na kterých jsou nalepené reálné odpadky. Na jednotlivé obrázky se můžete podívat. Budeme našim žákům držet palce, aby jejich pečlivost a odhodlanost byla oceněna umístěním v soutěži. Mgr. S. Endlicherová

Comments are closed.