Den dětí

V tomto školním roce jsme Den dětí pojali jako Branný den. Pro žáky I. stupně nachystali zábavný a poučný program žáci IX. A ve sportovním areálu Dolany a pro žáky II. stupně připravili brannou stezku v okolí fotbalového areálu žáci IX. C. Děti měly za úkol plnit úkoly na celkem 10 stanovištích např. přetahovaní lanem, házení míčem, florbal, skákání v pytli, kreslení poslepu, štafeta, fotbal a další. Žáci postupně procházeli jednotlivá stanoviště a na konci je čekalo vyhlášení nejlepších a taktéž sladká odměna pro všechny malé sportovce. V lese nad hřištěm si pro ně spolužáci z 9.C připravili celkem 9 stanovišť, na kterých si mohli vyzkoušet svou obratnost, rychlost a znalosti. Soutěžili například ve střelbě ze vzduchovky, překážkovém běhu, první pomoci, znalosti mapy a uzlů a podobně. Nakonec si všichni odnesli sladkou odměnu a dobrý pocit ze dne na čerstvém vzduchu.

Na úplný závěr si pro děti připravily speciální oběd v podobě výborné pizzy paní kuchařky a nechyběla ani balónky vyzdobená školní jídelna. 

všechny fotografie najdete zde

Comments are closed.