Adaptační kurz VI. tříd

V předposledním zářijovém týdnu proběhl Adaptační kurz žáků VI. tříd. Pro každou třídu byl připraven dvoudenní program, který se skládal s aktivit rozvíjejících pozitivní vztahy ve třídě a turistického výletu. Jak celá akce proběhla se můžete dočíst dále: 

VI. A – Adaptační kurz 6.A začal v úterý 21.9 ráno cestou do Pohořan na turistickou základnu. Zde si žáci na protažení zahráli venkovní hry a následně jednotlivě pracovali na ztvárnění obličejů, které vypovídají o nich samotných tj. Oči – na co se rád dívám, uši – co rád poslouchám apod. Výtvory si následně ozdobíme třídu. Po obědě nás čekala hra o poklad, za kterým jsme putovali na Jedovou. Prostřednictvím plnění skupinových úkolů se žákům podařilo získat sladkou odměnu. Ve středu nás měla čekat výprava na Radíkov, ale bohužel nám počasí nepřálo a tak jsme první hodiny strávili aktivitami ve třídě, zahráli jsme si míčové hry v tělocvičně a když se počasí umoudřilo, vyrazili jsme alespoň na krátkou procházku. I přesto jsme si den společně užili a utužili naše vzájemné vztahy. Mgr. G. Šťastná 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

VI. B – Na turistické základě jsem se věnovali především těmto činnostem: třídní stmelovací hry v herně a v lese, objevili jsme i vůdčí osobnosti našeho kolektivu. Druhý den jsme vyrazili na turistický výlet na vysílač v Radíkově. Všem žákům se akce líbila, i když na konci cesty nám již postupně docházely fyzické síly. Mgr. J. Kozák 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

VI. C – Ve čtvrtek 23. září 2021 jsme se zúčastnili jednodenního adaptačního pobytu v rekreačním středisku – Pohořany. Během pobytu si žáci zahráli stmelovací, míčové hry a malovali obrázky, které si vystaví ve své třídě. Absolvovali hru – hledání pokladu, kde v lese plnili různé úkoly až k vrcholu vysílače Jedová. Cílem bylo vzájemné sblížení mezi spolužáky a učiteli, jelikož žáci přešli na druhý stupeň ZŠ. Pobyt se obešel bez komplikací, panovala přátelská atmosféra. V pátek 24. září 2021 jsme uskutečnili pochodový výlet. Za slunečného počasí jsme se společně pěšky vypravili lesní cestou směr Radíkov kolem Zříceniny Kartouzka. Během cesty proběhlo několik relaxačních zastávek, při kterých jsme obdivovali krásy krajiny. Všichni jsme se těšili na občerstvení u věže v Radíkově, kde jsme si odpočinuli a načerpali síly na zpáteční cestu do školy. Mgr. A. Císařová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Všechny fotografie najdete zde

Comments are closed.