Září v MŠ Dolany

Měsíc září byl náročný nejen pro paní učitelky, ale především pro malé děti, které poprvé objevovaly neznámý svět školky. Ve školce se děti seznamovaly se svojí značkou, s novými kamarády, paní učitelkami, personálem, pravidly a režimem školky. Děti jsou šikovné a statečné. Nějaké slzičky ukáply, ale postupně si zvykají.
S dětmi jsme si společně vytvářely značky, hrály seznamovací hry a věnovaly jsme se tématu „Práce na poli.“ Při vycházkách jsme pozorovali kombajny a traktory při práci, třídili různé druhy obilí a povídali si o plodinách, které najdeme na poli – slunečnice, kukuřice, řepa, brambory atd.
Ve školce proběhla akce VOLVO, děti shlédly divadlo Jany Novákové a proběhlo fotografování s vánoční tematikou.

Comments are closed.