Výsledky soutěží – Den slušnosti a sběr mobilů

V rámci lednového zasedání byly vyhodnoceny výsledky soutěží, které proběhly v měsíci prosinci. 

První soutěží bylo ocenění pro nejlepší foto z Dne slušnosti, kterou pořádali zástupci ŽP z IX. A třídy: 

I. stupeň: V.B (11 hlasů); V. A (4 hlasy), IV. B (3 hlasy)
II. stupeň: IX. B (10 hlasů); IX. A (4 hlasy); VIII. A (4 hlasy); VI. A, VI. B, IX. C (2 hlasy)

Druhou soutěží byl sběr starých a vysloužilých mobilů: 

I.stupeň – III. B (106 mobilů), IV. B ( 29 mobilů), IV. A (22 mobilů), V. A (14 mobilů), II. A (4 mob.); III. A (1 mobil)

II.stupeň – VI. B (30 mobilů); VI. A (23 mobilů); VIII. B (10 mobilů); VIII. A (2 mob.)

Comments are closed.