Výlet v MŠ

Květnu jsme jeli na výlet do Mladečských jeskyní. Autobus nás vyzvedl u školky a vysadil kousek od jeskyní, krátkou procházkou jsme došli až k nim. Před vstupem do jeskyní jsme se posilnili svačinkou a kdo chtěl, měl možnost, si koupit něco na památku. Prohlídka jeskyně trvala cca 45 minut. Výklad paní průvodkyně byl velmi zajímaví a i zapojovala děti. Viděli jsme kosti pračlověka, medvěda a spoustu jiných zajímavostí. Po devadesáti schodech jsme sestoupili úzkým průchodem do nejnižšího místa, kde byl medvěd a lev. Některé děti byly v jeskyni poprvé. Všichni jsme si výlet užili a někteří cestou zpět do školky v autobusu i usnuli.

Comments are closed.