STŘÍPKY Z MŠ DOLANY – PROSINEC

Období Adventu je plné očekávání a radosti. Tento čas v MŠ provázely tematické básničky, zpěv vánočních koled, seznamování dětí se zvyky a tradicemi, vyrábění vánočních ozdob a přání. Školku navštívil Mikuláš se svými pomocníky a děti si pro rodiče připravily vánoční besídku plnou písniček, básniček i pohádku. Po vystoupení si děti s radostí rozbalily vytoužené dárečky. Pro děti z mateřské školky si žáci ze základní školy připravily „vánoční tvořivou dílničku.“ Dětem se výtvory povedly a tímto bychom chtěli poděkovat všem za výbornou přípravu. S dětmi jsme také navštívili vedení školy, paní kuchařky a pana starostu na obecním úřadě v Dolanech. Děti přednesly básničku a předaly vyrobená přání a dárečky.

Comments are closed.