Rozloučení s létem v III. a IV. oddělení ŠD

Dne 5. 10. 2022 proběhla akce Rozloučení s létem pro 3. a 4. oddělení školní družiny na fotbalovém hřišti. Žáci 8. třídy si pro děti připravili zábavná stanoviště zaměřená nejen na pohybové dovednosti, ale také znalosti a paměť. Děti tak měly možnost ukázat, co umí hned v několika oblastech. Nakonec nám zůstal čas na kolektivní hry. Věříme, že všechny děti si akci užily a už se těšíme na příští. Velké poděkování patří žákům z třídy 8. A.
Mgr. Lýdia Suchánková Pilátová
Mgr. Jana Trnková

Comments are closed.