Recitační soutěž – II.stupeň

Ve čtvrtek 3. března odpoledne proběhlo v učebně českého jazyka školní kolo recitační soutěže, které bylo určeno žákům 2. stupně. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První tvořili žáci šestých a sedmých tříd, v druhé kategorii byli zastoupeni žáci 8. A, 8. B a 9. C. Početnější zastoupení měla první kategorie, které se zúčastnilo celkem 17 žáků. Druhá kategorie určena starším žákům byla tentokrát výrazně oslabena. Některé třídy se bohužel nedomluvily na žádném zástupci, který by je mohl v soutěži prezentovat. A tak ti, co se dostavili, měli větší šanci uspět a získat některé ocenění. Všichni soutěžící byli na svůj přednes náležitě připraveni. Někteří při výběru uměleckého textu využili ukázek z čítanky, jiní raději zvolili text podle vlastního výběru. Nejčastěji žáci volili přednes působivých básní K. J. Erbena, vtipných uměleckých textů J. Žáčka nebo vážněji laděných básní J. Topinkové.
V první kategorii první místo získala Kateřina Dosoudilová z 6. A, na druhém místě se umístila Hana Březovská rovněž ze 6. A a třetí místo obsadila Tereza Beranová ze 7. B. V druhé kategorii soutěžilo pouze osm žáků. Diplomy za první a třetí místo si odnesli žáci z 9. C Lenka Vavřiníková a Karel Dočkal, za druhé místo Karel Mazal z 8. B. Porota udělila také cenu za mimořádný výkon Barboře Dlabajové z 6. B za recitaci básně K. J. Erbena Svatební košile. Vítězové, ale i ostatní soutěžící obdrželi za svou odvahu a snahu sladkou odměnu.
Těší nás velká účast žáků z nižších ročníků a věříme, že ani později jejich zájem o přednes neopadne. Vítězům blahopřejeme!
Mgr. I. Pohlová

Comments are closed.