Olympiáda v ČJ – školní kolo

V pátek 2. prosince 2022 proběhl na naší škole 49. ročník Olympiády z českého jazyka. Cílem této soutěže bylo umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň znalostí s ostatními a motivovat je k jejich dalšímu rozvoji. Školního kola v I. kategorii, která je určena žákům 8. a 9. ročníků, se účastnilo 14 soutěžících, kteří ve stanoveném časovém limitu plnili zadané úkoly ve dvou částech – jazykové (mluvnické) a slohové.
Nejlepšího výsledku dosáhla Anežka Hénarová ze třídy 9. C, které tak náleží první místo a postup do okresního kola OČJ. Druhé místo obsadila Nela Vrbovská ze třídy 8. C. Na třetí příčce se umístil Jan Jelínek ze třídy 8. A. Podle pravidel soutěže postupuje do okresního kola jen první nejlepší řešitel. Anežka tak bude naši školu reprezentovat v měsíci dubnu v okresním kole.
Děkujeme všem zúčastněným za aktivní přístup a snahu dosáhnout v soutěži co nejlepších výsledků. Vítězům gratulujeme a přejeme další úspěchy ve vědomostních soutěžích.
G. Plachá

Comments are closed.