O vesmíru a čase

Dne 1. února 2022 jsme měli příležitost besedovat ve školní družině o planetách, vesmíru a čase. Navštívila nás paní Ludmila Utíkalová Martinková (zaměstnankyně EXPOZICE ČASU ve Šternberku), která si připravila zajímavé vypravování o jednotlivých vesmírných tělesech. Děti si mohly vytvořit představu o tom, jak to vypadá v blízkosti naší Země, jak probíhají jednotlivé fáze Měsíce, proč se střídají čtyři roční období a jak se měří vzdálenost ve vesmíru. Součástí besedy byla i videoprojekce a jako pozornost děti obdržely volnou vstupenku do Expozice času ve Šternberku. Dětem se vyprávění moc líbilo a pokládaly spoustu zajímavých otázek. Mgr. R. Štěpánková, Mgr. M. Maňáková

Comments are closed.