Návštěva Knihovny města Olomouce

V úterý 7. listopadu  zavítala třída VI.C v rámci českého jazyka do Knihovny města Olomouce. Téma besedy bylo pro děti zajímavé – Dobrodružství mezi řádky. Program byl rozdělen na tři části. V té první žáci putovali po knihovně a na několika stanovištích vyplňovali úkoly vztahující se ke slovu „dobrodružství“. Ve druhé části si povídali s paní knihovnicí o vybraných žánrech dobrodružné literatury pro mládež. Seznámila je také s dalšími knižními tituly s poutavým a napínavým dějem. V části poslední se rozdělili na skupiny a byly jim rozdány látkové pytlíčky, které ukrývaly různé předměty a fotografie. Ty žáky měly inspirovat k vytvoření společného příběhu, který poté šesťáci prezentovali. Děti se aktivně zapojily a hravě řešily zadané úkoly. Jak se jim v knihovně líbilo, dokazují fotografie.

Mgr. Gabriela Plachá

Comments are closed.