Konverzační soutěž v AJ

Dne 17.2. 2022 jsme uspořádali konverzační soutěž v anglickém jazyce dle propozic daných DDM tak, aby vítěz každé kategorie mohl být vyslán do okresního kola soutěže. Soutěže se zúčastnili vybraní žáci dle zmíněných propozic. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích dle svého věku. První kategorii prezentovali zástupci 6. a 7. tříd. Druhou kategorii tvořili žáci 8. a 9. tříd. Pro každou kategorii byly vytvořeny konverzační témata, která si žáci vylosovali hodem kostkou. Vítězem první kategorie se stal Štěpán Přibyl ze 7.A. Ve druhé kategorii se na 1. místě umístila tři děvčata – Emma Bilská (8.C), Aneta Pudelová (9.B), Alice Hradil (9.A). O vítězi z 2. kategorie rozhodne test poslechových dovedností. Po realizaci druhé části je nakonec pořadí následující: Na 1. místě se umístila nakonec Emma Bilská z 8.C. 

Mgr. L. Guňková, Mgr. J. Lindnerová, Mgr. V. Pluhařová

Comments are closed.