Den učitelů

V pondělí 28.3.2022 proběhl na naší škole Den učitelů. V tento den si připomínáme Den narození Jana Amose Komenského. Byl biskupem Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé především jako pedagog, teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů. Sám sepisoval velmi originální učebnice. Je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko „Učitel národů“. Každý rok se v tento den vyhlašují výsledky ankety Zlatý Ámos a také se pořádají různé akce věnované Komenského životu a tvorbě.
Naše škola se také zapojila do projektu Dne učitelů. Umožnila žákům, aby si vyzkoušeli pedagogickou praxi (jaké je to být učitelem), nachystali si výuku a vyučovací hodinu pro své spolužáky. Učitelé s žáky spolupracovali, radili jim a při samotné výuce na žáky dohlíželi. Nutno podotknout, že se jim hodiny velmi povedli a doufáme, že někteří z nich se jednou na naši školu vrátí nejen jako bývalí žáci, ale i pedagogové. 
Všem pedagogům přejeme do jejich práce hodně trpělivosti, sil a pevné nervy. Mgr. E. Hejtmánková

V tomto školním roce měla naše škola zástupce i v soutěži Zlatý Ámos. Současní a bývalí žáci nominovali do této soutěže paní učitelku Mgr. B. Sedlářovou. Žáci měli za úkol sesbírat podpisy, napsat veselou příhodu a následně zpracovat obhajobu. Do těchto prací se zapojili aktivně především žáci 3.B, 6. A a 9. B. I přesto, že paní učitelka do finále nepostoupila, je už samotná účast v soutěži pro ni i pro celou školu oceněním její dlouholeté pedagogické práce. Gratulujeme !!! 

Comments are closed.