Den učitelů

V úterý 28.3.2023 proběhl na naší škole Den učitelů. V tento den si připomínáme Den narození Jana Amose Komenského. Byl biskupem Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé především jako pedagog, teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů. Sám sepisoval velmi originální učebnice. Je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko „Učitel národů“. Každý rok se v tento den vyhlašují výsledky ankety Zlatý Ámos a také se pořádají různé akce věnované Komenského životu a tvorbě. V naší škole se v rámci Dne učitelů konal speciální den taktéž pro žáky. Někteří žáci z 2. stupně si vyzkoušeli jaké je to být učitelem, nachystali si výuku pro své spolužáky na 1. stupni. Učitelé s žáky spolupracovali a při samotné výuce na ně dohlíželi. Pár postřehů z řad žáků 1. stupně:

„ Mě tyto projektové dny moc baví a těším se, až si to také vyzkouším.“

„Všichni noví učitelé si pro nás vymysleli skvělou aktivitu na celou hodinu a jsme za to rádi, že se tyhle projektové dny u nás na škole konají.“

„Těším se, až se tento projektový den bude opět konat.“

„Každou hodinu přijde někdo jiný a pro žáky 1. stupně je překvapení, kdo vlastně přijde.“

„Někteří žáci jsou mírně nervózní, ale to by byl asi každý.“

Comments are closed.
Nejnovější příspěvky