Beseda s Policií ČR

15.2.2023 proběhla ve školní družině beseda s policisty ze zásahové jednotky Policie ČR. Pplk. Štěpán Korbel a pplk. Jan Šimek si pro děti připravili velmi zajímavý program. Děti se dozvěděly o práci zásahové jednotky, o tom jaké jsou její úkoly a jaká je výstroj a výzbroj jejích členů. Děti si pak mohly vyzkoušet jejich helmy, vesty, štít. Taktéž si mohly osahat a zamířit z připravených zbraní (vrhač, útočná puška, samopal, brokovnice a pistol). Policisté v rámci besedy nezapomněli ani na důležité téma první pomoci a nechali děti nahlédnout do zdravotnického batohu, který s sebou neustále vozí. Ukázali dětem jeho obsah a vysvětlili k čemu se jeho jednotlivé součásti používají. Nechyběl také prostor pro zvídavé dotazy kluků a holek. Na závěr si děti mohly prohlédnout dvě přistavená zásahová vozidla, která se s dětmi rozloučila sirénou a majáky. Spontánní nadšení, které zavládlo mezi dětmi svědčilo o tom, že se jim celá akce velmi líbila a tak se všichni těšíme na příští setkání. Bc. Veronika Bednaříková, Mgr. Romana Štěpánková

Comments are closed.