1. zasedání žákovského parlamentu

V úterý 21. září proběhlo první zasedání žákovského parlamentu žáků III. – IX. tříd. Podrobný program a veškeré další informace lze nalézt v příloze. 

Na jednání jsme se dohodli, že budeme realizovat projekt Hrdá škola (realizuje Schools United s.r.o.)  a zástupci tříd se pokusí v průběhu školního roku zorganizovat několik akcí pro celou školu. Pro měsíc říjen si vybrali akci Škola na ruby, podrobnosti k průběhu se dozvíte na začátku měsíce října. Zároveň budou mít všichni žáci školy možnost od 27. září objednávky oblečení s logem školy (podobně jako ve školním roce 2019/2020). 

Další možné akce a zajímavé aktivity, kterých se mohou žáci zúčastnit najdete v dalších příspěvcích. 

1. Zasedání školního parlamentu

 

Comments are closed.