ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023 / 2024

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Zahájení výuky:                               4. září 2023

Podzimní prázdniny:                       26. a 27. října 2023

Vánoční prázdniny:                          23. prosince 2023 – 2 ledna 2024

Ukončení 1. pololetí:                        31. ledna 2024

Pololetní prázdniny:                        2. února 2024

Jarní prázdniny:                                4. 3. – 10. 3. 2024

Velikonoční prázdniny:                   28. března 2024

Ukončení 2. pololetí:                       29. června 2024

Hlavní prázdniny:                             30. června – 1. září 2024

Zápis do 1. ročníku:                         11 a 12. dubna 2024

Náhradní zápis:                                18. dubna 2024

Zápis do mateřské školy:               6. května 2024 (MŠ Dolany)

                                                            6. května 2024 (MŠ Véska)

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

07. 09. 2023  –     1. ročník společná schůzka TU s rodiči

14. 09. 2023   –     1. – 9. ročník společná schůze SRPŠ, schůzka TU s rodiči

23. 11. 2023    –      1. – 9. ročník společná a  konzultace učitelů s rodiči

18. 04. 2024  –      1. – 9. ročník společná a  konzultace učitelů s rodiči

06. 06. 2024 –      předškoláci společná informace k 1. třídě

13. 06. 2024 –      žáci budoucích VI. tříd společná informace k 6. třídě

říjen, leden, březen a červen    prodloužené konzultace učitelů

Na prodloužené konzultace s učiteli je možné se rezervovat předem prostřednictvím

rezervačního formuláře. Je vždy dostupný na webových stránkách školy týden před

konáním  konzultací.

Pokud chcete konzultovat s vyučujícími ihned, domluvte si dopředu termín (telefon,

IS Edookit, email) v době před nebo po vyučování.