Projekty realizované na naší škole financované z EU

Rozvoj aktivit v ZŠ a MŠ Dolany III

 reg.číslo:CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018983

Od 1. února 2021 do 31. července 2022 realizovala naše škola projekt financovaný z EU s názvem Rozvoj aktivit v ZŠ a MŠ Dolany III. Aktivity, které jsme realizovali najdete v souborech níže. 

Inovace vzdělávání v ZŠ a MŠ Dolany 

 reg.číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001184

Od 1. září 2022 do 31. 12. 2024 realizuje naše škola projekt financovaný z EU – OP JAK. Realizace probíhá v MŠ a ZŠ.

Realizované aktivity: 

Školní psycholog, speciální pedagog, školní asistent v MŠ a ZŠ

DVPP pedagogických a nepedagogických pracovníků

Inovativní vzdělávání v ZŠ

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Od 1. září 2021 realizuje naše škola doučování žáků v rámci projektu Národního plánu obnovy. 

Plán doučování 2022_2023

Erasmus + – National languages as the way to know each other (2019 – 2023)

číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA229-078240_1

Podrobnosti o projektu najdete zde – https://twinspace.etwinning.net/196149/home

.

Rozvoj aktivit v ZŠ a MŠ Dolany I

realizováno z projektu OPVV

 

Rozvoj aktivit v ZŠ a MŠ Dolany II – 

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011213

 

Realizace PCR testů v období září 2021 – únor 2022 v rámci screeningového testování žáků ZŠ

financováno z Fondu solidarity přes Ministerstvo financí 

odkaz na PCR testy

Prevence digitální propasti a digitální učební pomůcky 2022

financováno z Národního plánu obnovy