Projekty realizované na naší škole

Realizace PCR testů v období září 2021 v rámci screeningového testování žáků ZŠ

financováno z Fondu solidarity přes Ministerstvo financí 

odkaz na PCR testy

 

Rozvoj aktivit v ZŠ a MŠ Dolany III

 reg.číslo:CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018983

Od 1. února 2021 do 31. července 2022 realizuje naše škola projekt financovaný z EU s názvem Rozvoj aktivit v ZŠ a MŠ Dolany III. Realizace probíhá v MŠ a ZŠ.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Plakát

Od 1. září 2021 realizuje naše škola doučování žáků v rámci projektu Národního plánu obnovy. 

 

Erasmus + – National languages as the way to know each other (2019 – 2022)

číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA229-078240_1

Podrobnosti o projektu najdete zde – https://twinspace.etwinning.net/196149/home

.

V Mateřské škole Dolany bude v průběhu projektu působit školní asistent, který vypomůže pedagogickým pracovníkům při práci s dětmi. V průběhu budeme rovněž realizovat pro děti projektové dny za účasti odborníka z praxe.

V Základní škole budeme v průběhu projektu realizovat kroužky – čtenářský klub, klub zábavné logiky, kroužek doučování pro žáky I. a II. stupně a klub komunikace v cizím jazyce, badatelský klub. Na škole bude i nadále působit školní psycholog. V průběhu budeme rovněž realizovat pro děti projektové dny za účasti odborníka z praxe.

Na realizaci celého projektu škola obdrží finanční částku 1 214 920 Kč.

Realizace aktivit v II. pololetí šk. roku 2020/2021

Realizace aktivit v I. pololetí šk. roku 2021/2022