Zápis do Mateřské školy Dolany a Mateřské školy Dolany – Véska proběhne 6. a 7. května 2020.

MŠ Dolany – 6. května (13:00 – 17:00)

MŠ Dolany – Véska – 7. května (13:00 – 16:00)

Vezměte k zápisu i své děti a zároveň si můžete prohlédnout Mateřskou školu, do které budou Vaše děti docházet !!!

Spádová oblast pro obě mateřské školy je území obce Dolany – Dolany, Véska, Pohořany

Předpokládaný počet přijatých  – MŠ Dolany – ……..; MŠ Dolany – Véska – ………

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí a mají bydliště ve spádové oblasti mateřských škol (Dolany, Véska, Pohořany)

Přednostně budou přijaty děti, které dovrší věku 3 let do 31. 8. 2020 a mají bydliště ve spádové oblasti mateřských škol (Dolany, Véska, Pohořany). 

Další děti budou přijímány dle kritérií vydaných ředitelem školy – ke stažení zde: 

Pro lepší orientaci dodáváme organizační podrobnosti k zápisu – ke stažení zde: Informace k zápisu – web

Další důležité dokumenty: 

Přihláška do Mateřské školy (můžete si předvyplnit nebo jí dostanete u zápisu): Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Potvrzení od lékaře (dostanete u zápisu nebo si jí můžete stáhnout a přinést k zápisu) lékařská zpráva pro MŠ

Oznámení o individuálním vzdělávání – Oznámení-o-individuálním-vzdělávání

ŠKOLA NA-DÁLKU

Zápis do 1. tříd

IS pro rodiče a žáky

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _