PLAKÁT – Zápis do MŠ 

Zápis do Mateřské školy Dolany a Mateřské školy Dolany – Véska proběhne distančně a to v termínu od 3.5. do 14. 5. 2021  

Zápis proběhne tak, že rodiče odevzdají ve výše uvedeném termínu požadované formuláře:

Všechny tyto vyplněné dokumenty předejte jedním z následujících postupů:

  • přímo v budově Základní školy – u vnitřních vchodových dveří (dřevěná schránka)
  • e-mailem na: skola@zsdolany.cz – žádost však musí být podepsána elektronickým podpisem
  • datovou schránkou – ID školní datové schránky je cxkmbau

Veškeré dokumenty najdete zde nebo si je můžete vyzvednout ve vestibulu základní školy. 

Spádová oblast pro obě mateřské školy je území obce Dolany – Dolany, Véska, Pohořany

Předpokládaný počet přijatých do MŠ Dolany a MŠ Dolany – Véska  je celkem 28 míst, z toho 16 míst v MŠ Dolany a 12 míst v MŠ Véska.

Vzhledem k nízkému počtu volných míst doporučujeme rodičům (zejména tří letých dětí), aby si zvolili na přihlášce možnost přijetí do obou mateřských škol. 

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí a mají bydliště ve spádové oblasti mateřských škol (Dolany, Véska, Pohořany)

Děti budou přijímány dle následujících kritérií: Kritéria přijetí

Pro lepší orientaci dodáváme organizační podrobnosti k zápisu – ke stažení zde: Informace k zápisu – web

Další důležité dokumenty: 

Přihláška do mateřské školy – Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Potvrzení o očkování (vzor) – lékařská zpráva pro MŠ

Oznámení o individuálním vzdělávání – Oznámení-o-individuálním-vzdělávání

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _