Vážení rodiče, zápis do 1. tříd se uskuteční 7. a 8. dubna vždy od 14:00 do 17:00 v budově základní školy na I. stupni. Do budovy prosím vcházejte bočním vchodem, vše bude vyznačeno. Na zápis máte možnost se rezervovat prostřednictvím vyplnění formuláře na přesný čas – klikni zde. K zápisu se prosím dostavte o 15 minut dříve, sebou prosím vezměte vyplněné formuláře žádost o přijetí (pokud nemáte, můžete vyplnit žádost na místě), přihlášku do ŠD (pokud nemáte, můžete vyplnit žádost na místě), rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Po evidenci Vás zavedeme do třídy, kde s paní učitelkou proběhne motivační část zápisu – formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky bude paní učitelka sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 15 minut); zároveň zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky + může využít konzultací se školní psycholožkou. Pro děti máme připravenou i pohádkovou třídu. Další postup (zveřejnění výsledků, rozhodnutí o přijetí a nepřijetí) obdržíte u zápisu spolu s registračním číslem nebo najdete v dokumentu – Informace pro rodiče

V případě nejasností se prosím obraťte na ředitele školy (teů:607 592 284) nebo pište na email: skola@zsdolany.cz

Plakát zápis ZŠ

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Zápis do prvních tříd proběhne v naší škole 7. a 8. dubna 2022 vždy od 14:00 do 17:00 hodin. Zapsány budou děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a děti s odkladem školní docházky dle zveřejněných kritérií. Všechny důležité informace k zápisu najdete na této stránce. 

Výsledky zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče, zveřejňujeme výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023. Z celkem 60…

Zápis do 1. třídy

Ve čtvrtek a v pátek 7. a 8. dubna se v odpoledních hodinách na naší…

Formuláře k zápisu

Vážení rodiče, zde najdete všechny důležité formuláře k zápisu do ZŠ pro školní rok 2022/2023: …

Nejnovější příspěvky