Olympiáda z ČJ

Školní kolo pro žáky 8. - 9. ročníků proběhne od 7:30 do 9:30 hodin

Předání vysvědčení

Vysvědčení či výpisy známek budou žákům předány 31. ledna 2022 na závěr vyučování. Vysvědčení obdrží žáci I. - III. třídy, ostatní žáci obdrží výpisy známek.