Základní informace MŠ Véska

třída KOŤÁTEK

Třída se nachází v jedné místnosti přistavěné části mateřské školy. Ke Koťatům se prochází přes hernu třídy Myšek, okny se díváme přímo na zahradu. Francouzské okno umožňuje využít vstup do zahrady při různých akcích pro děti (např. Indiánské nocování ve školce, atd.).

MŠ prošla celkovou rekonstrukcí v květnu až srpnu 2011, zároveň vznikl další prostor typu dřevostavba pro novou třídu. Protože tato třída „vyrostla“ na zahradě MŠ, je laděna svým převážně novým vybavením a nábytkem jako „louka“ (skříně s velkými ozdobnými květinami a motýlem, zelený koberec, žluté záclonky, květinové textilní aplikace).

Třída je velmi světlá kvůli velkému počtu oken a směrování na východ. Jídlo je servírováno vydávacím okénkem, které propojuje třídu s kuchyňkou.

Děti si hrají s krásnými hračkami a metodickými pomůckami. Každý rok před Vánoci do školky zavítá Ježíšek a svou nadílkou obohatí hraní dětí. Hračky jsou pořizovány za přispění rodičů.

 

Třída MYŠEK

Charakteristika třídy Myšek

Myšky mají dvě místnosti. Ze šatny, kde se děti převlékají, se vchází do třídy. Na dveřích nás přivítá logo třídy, myška v kruhu. Ve třídě najdeme čtyři výškově nastavitelné stoly tvaru šestiúhelníku (dají se upravit dle aktuální výšky dětí) se židličkami, dětskou kuchyňku na hraní, skříně s poličkami a plastovými krabicemi na hračky. Děti si zde hrají, stolují a při ranních hrách také výtvarně tvoří (kreslí, malují, modelují, vyrábí z hlíny a nejrůznějších materiálů). Také paní učitelky tu mají své „zázemí,“ psací stůl se židlemi. Svačiny jsou servírovány na pojízdném dvoupatrovém nerezovém stolku, pro oběd si děti chodí ke kuchyňskému okénku. 

Ze třídy můžeme nahlédnout do království našich provozních pracovnic – do menší kuchyně, kde se chystá jídlo k vydávání a kde je velkým kouzlem špinavé nádobí opět proměněno v čisté. Třída je s kuchyní propojena praktickými dveřmi s vydávacím okénkem. 

Prohlídka pokračuje v herně, jenž navazuje na třídu. Podlahu zde pokryl  hravý koberec s myškami a sýry. Koberec není jen ozdobou, jeho vzor využívají děti např. při cvičení či jiných aktivitách, jako značku – „stoupni si na sýr.“ Herna je vybavena velkým množstvím hraček, ty jsou každoročně doplňovány při „Ježíškově nadílce“ probíhající začátkem prosince. Na hračky a pomůcky přispívají také rodiče dětí. Děti cvičí na různém nářadí, např. máme k dispozici lavičky, žebřinu, žebřík, žíněnku, používají rozmanité náčiní (drátěnky, barevné šátky, padák, obruče, stuhy, míčky, hmatové kruhy na rozvoj hmatu, lano, třpytivé střapce, atd.). Nářadí i náčiní mají Myšky a Koťata společná. 

Pro rozvoj hudebního cítění paní učitelky hrají dětem na klavír, k dispozici máme velké množství orffových nástrojů, hru na tyto rytmus rozvíjející nástroje děti milují. Hudbu dětem přibližuje i kroužek hry na flétnu, vedený paní učitelkou z MŠ. Pro poslech, tanec a další aktivity přehráváme hudbu na CD přehrávači.

Nové zajímavé informace a „učivo“ se děti také dozvídají u magnetických tabulí. Používáme mnoho obrázků a názorných pomůcek pro lepší pochopení a zapamatování. Průběžně doplňujeme a rozšiřujeme nabídku těchto didaktických materiálů. 

Na hernu navazuje třída Koťátek a koupelna. 

 

Společné prostory

Charakteristika společných prostor mateřské školy

U vstupu do naší mateřské školy nás přivítají velké vzrostlé stromy, které tiše šeptají, že vstupujeme do malé dvoutřídní školky na vesnici. Vybízejí nás, ať se nejdříve podíváme na zahradu s prolézačkami, dřevěným vlakem vezoucím děti k dalekým dobrodružstvím, s pískovištěm, houpačkami, tabulí na kreslení a s hračky skrývajícím dřevěným domkem. 

Vstupní dveře a malá chodba za nimi často připomíná svou výzdobou, jaký „kouzelný čas“ u nás právě panuje. Následuje větší chodba, ze které se dostaneme do šatny pro všechny děti MŠ, schodištěm vzhůru do ložnice a také dalšími dveřmi do koupelny. Ve velkých starodávných hodinách na chodbě bydlí kočka Rafička a myška Vteřinka, které nám v pondělí ráno prozradí, na jaký kouzelný čas se můžeme tento týden těšit. 

V šatně můžeme obdivovat zručnost, tvořivost a fantazii dětí, protože jsou tu vystavena skoro všechna jejich výtvarná a řemeslná díla. Ani okna s velkými parapety nejsou ušetřena našeho vyrábění a ukazují, co všechno děti dovedou. 

Pro obě třídy společná je koupelna s umyvadly a dětskými WC, laděná do zelených barev, vyzdobená namalovanými a plyšovými žabáky a velkými látkovými listy. Denní režim je upraven tak, abychom se při hygieně vystřídali a zároveň se přitom nerušili. V blízkosti koupelny pro děti se nachází WC pro dospělé. 

Pro odpolední odpočinek se děti po obědě přesunou do ložnice umístěné nahoře v patře, kde kdysi bývala půda. Ložnice je vybavena klimatizací a tmavými roletami se speciální úpravou na odklonění slunečních paprsků. Proto i v létě mají děti příjemnou teplotu pro svůj odpočinek a spánek. Každé dítě má své lehátko, peřiny jsou povlečeny krásným povlečením s dětskými motivy. Praní ložního prádla zajišťuje mateřská škola. Pro odpočívání je tedy potřeba jen si z domu přinést pyžamo. 

V patře vedle ložnice má místo kancelář, ukrývající „poklady“ v podobě skříní plných výtvarného i dalšího materiálu. Najdeme tady kancelářské pomůcky, různé dokumenty, kopírku s tiskárnou, PC. V přilehlé malé místnosti pracuje kotel, aby nám bylo teplo. V další menší místnosti jsou uskladněny čistící prostředky a ložní prádlo. 

Jak již bylo řečeno při popisu třídy Myšek, do obou tříd je servírována strava z menší kuchyně. Jídlo dovážíme z jídelny ZŠ Dolany. Do kuchyně se dostaneme nejen přes třídu Myšek, ale i ze zahrady vedoucími bočními dveřmi, kudy nám každý den vozí jídlo ve várnicích.Zájmové aktivity

 

Kroužky v naší školce
ANGLIČTINA

Kroužek angličtiny pro naši mateřskou školu zajišťuje Mgr. Zuzana Baďurová z Jazykové školy Amadeus Olomouc.

TANEČKY VE ŠKOLCE

TANEČNÍ A POHYBOVÁ PRŮPRAVA PRO DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Taneční škola Coufalovi Olomouc nabízí rodičům dětí v mateřských školách nový kroužek – taneční a pohybovou průpravu pro děti v MŠ. Kroužek je zaměřený v návaznosti na konkretizované očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve vzdělávací oblasti dítě a jeho tělo, na fyzický rozvoj a pohybovou koordinaci. Děti se budou učit správnému držení těla, základy rytmiky a také se naučí krokové variace některých párových tanců (mazurka, merenque, hopec rokec …), tanců kolektivních, ale i individuálních.

Kroužek probíhá jednou týdně po dobu 45 minut, v čase zvoleném vedoucími pracovníky MŠ, tak aby nenarušil harmonogram dne. Kroužek je otevřen při minimální účasti 10 dětí (max. 16 dětí). Výsledek pololetní práce lze vidět na besídce MŠ, zahradní slavnosti nebo na kterékoli jiné akci MŠ, kterou si mateřská škola zvolí.

Lektorkou kurzu je Mgr. Kristýna Coufalová, tanečnice, trenérka, porotkyně II. třídy a vítězka 1. řady pořadu StarDance, když hvězdy tančí …

Bližší informace coufalovi@coufalovi.cz nebo na tel. čísle +420 775 297 637.