Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Pozor změna !!!! 

Dle rozhodnutí MŠMT proběhne v letošním roce v dubnu pouze formální část zápisu do 1. tříd. Rodiče odevzdají pouze formuláře a to v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Způsob předání je následující:

 • přímo ve škole – u vnitřních vchodových dveří (schránka zápis do ZŠ)
 • e-mailem na: skola@zsdolany.cz – žádost však musí být podepsána elektronickým podpisem
 • datovou schránkou – ID školní datové schránky je cxkmbau
 • formuláře se můžete stáhnout níže nebo je přímo vyplnit v aplikace edookit – online zápis – odkaz bude zveřejněn 1. 4. 2020

V případě, že budete žádat o odklad, vyplníte žádost o odklad a vše ostatní (doporučení z PPP a doporučení odborné lékaře) vyřídíte až po znovuotevření Pedag.-psych. poradny. 

Detailní informace o průběhu přijímacího řízení – Informace k průběhu zápisu

Zápisu do prvních tříd se musí zúčastnit: 

 • Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2020/2021 věku šesti let. Tedy děti narozené od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014.
 • Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší ve školním roce 2020/2021 8 let, nemůže žádat o odklad.
 • děti, kterým bude 6 let až po 1.9. 2020, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z PPP poradny (narození do 31. 12. 2014) nebo doporučení z PPP porady a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2014)

2. Kdy a kde ?

 • Zápis bude probíhat formálně od 1.4. 2020 do 30. 4. 2020 – způsob předání formulářů je uveden výše  
 • Veškeré Vaše dotazy pište na e-mail skola@zsdolany.cz
 • V červnu proběhne následně společná schůzka s rodiči a motivační část zápisu pro přijaté děti – bude upřesněno dle aktuální situace
 •  

3. Co je potřeba ?

 • Žádost o přijetí dítěte do ZŠ, přihláška do ŠD,  a další formuláře  – můžete si stáhnout níže a vyplnit. 

4. Informace k odkladům PŠD

K rozhodnutí o odkladu je nutné doložit vyjádření odborného lékaře (může být i praktický lékař pro děti a dorost) a doporučení z PPP – zprávu z PPP s doporučením lékaře k OŠD doložíte až po obnovení provozu. 

5. Některé důležité formuláře a dokumenty

ŠKOLA NA-DÁLKU

Zápis do 1. tříd

IS pro rodiče a žáky

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _