Výsledky zápisu do 1. tříd: 

Vážení rodiče, zveřejňujeme výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022. Celkem se zápisu zúčastnilo 37 dětí, z toho bylo do první třídy přijato celkem 32 dětí, u 5 dětí je v řešení odklad školní docházky. Seznam přijatých dětí je zveřejněn pod registračními čísly, která Vám byla zaslána e-mailem. Schůzka s rodiči přijatých žáků a dětmi proběhne dle aktuální situace v měsíci červnu, přesný termín bude upřesněn na konci měsíce května zde na webových stránkách školy. Rozdělení žáků do tříd bylo již avizováno na online škole na zkoušku a zveřejníme je rovněž na konci měsíce května zde na webových stránkách školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, upřesňujeme informaci k letošnímu průběhu zápisu do 1. tříd, který proběhne distančně:

Zápis proběhne v termínu od 1. 4. do 14. 4. 2021 a to následovně: 

Rodič v tomto termínu podá Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a k ní doloží kopii rodného listu a Přihlášku do ŠD následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (cxkmbau)
  • nebo na e-mail skola@zsdolany.cz (žádost však musí být opatřena elektronickým podpisem zákonného zástupce) 
  • předáním přímo ve škole (do schránky ve vestibulu)                                    

Všechny potřebné formuláře najdete zde na stránce. V případě, že budete žádat o odklad, využijte formulář žádost o odklad. Pokud si formuláře nemůžete vytisknout, budou od 1. dubna volně k dispozici ve vestibulu školy. 

Se svým dítětem máte možnost se zúčastnit motivační části zápisu, která proběhne online v prostředí ZOOM a to ve dnech 8 – 9. dubna. K účastni je nutná rezervace na přesný čas. Odkaz k rezervaci zveřejníme 1. dubna 2021 zde. Motivační část bude trvat cca 20 minut a účast na ní je dobrovolná. –

Odkaz na rezervaci – zde

Veškeré informace k průběhu zápisu najdete zde – Informace pro rodiče k průběhu zápisu

Aby vaše děti měli nějaký kontakt se školou ještě před nástupem do ní, rozhodli jsme se uspořádat také online Školu na zkoušku – 18. 3. 2021 od 16:00 hod. Více informací najdete zde – PLAKÁT ŠZ

Zápisu do prvních tříd se musí zúčastnit: 

  • Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2021/2022 věku šesti let. Tedy děti narozené od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015.
  • Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší ve školním roce 2021/2022 8 let, nemůže žádat o odklad.
  • děti, kterým bude 6 let až po 1.9. 2021, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z PPP poradny (narození do 31. 12. 2015) nebo doporučení z PPP porady a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2015)

Informace k odkladům PŠD

K žádosti o odklad je nutné nejpozději do 30. dubna doložit Doporučení z pedagogicko – psychologické poradny a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa – vzorový formulář pro lékaře si můžete stáhnout v dokumentech zde. Odkaz na kontakty PPP Olomouc – zde . 

Formuláře a dokumenty k zápisu: 

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _