Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Zápis do prvních tříd proběhne 8. dubna 2020 od 13:30 do 18:00 hodin. Maximální počet přijatých žáků do 1. tříd je 48. 

Informace o průběhu přijímacího řízení –Informace o přijímacím řízení

Zápisu do prvních tříd bude tradičně předcházet Škola na zkoušku, která se uskuteční 6. února 2019. – přihlášku najdete níže v dokumentech ke stažení.

1. Pro koho ?

 • Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2020/2021 věku šesti let. Tedy děti narozené od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014.
 • Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší ve školním roce 2012/2021 8 let, nemůže žádat o odklad.
 • děti, kterým bude 6 let až po 1.9. 2020, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z PPP poradny (narození do 31. 12. 2014) nebo doporučení z PPP porady a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2014)

2. Kdy a kde ?

 • Zápis proběhne 8.4. 2020 od 13. 30 – 18. 00 hodin v budově školy Dolany č. p. 174 na I. stupni.
 • Pokud se nemůžete dostavit k zápisu, máme pro Vás připraven náhradní termín. Pouze nám dejte dopředu vědět, že se nedostavíte – telefonicky nebo na e-mail skola@zsdolany.cz
 • Náhradní termín zápisu je stanoven na 16. dubna 2020 a to od 13:00 – 15:00 hodin.
 • Ještě před uskutečněním zápisu proběhne tradiční akce  Škola na zkoušku– 11. února 2020 v 16:00 hodin.

3. Co je potřeba ?

 • Vezměte s sebou svůj OProdný list dítěte
 • Žádost o přijetí dítěte do ZŠ a další formuláře obdržíte před zápisem na Škole na zkoušku nebo je vyplníte na místě.
 • Rodič, který bude žádat o odklad povinné školní docházky, se musí dostavit s dítětem k zápisu v řádném termínu.
 • V případě, že odklad zvažujete, žádejte o vyšetření v PPP Olomouc už před samotným zápisem.

4. Informace k odkladům PŠD

K rozhodnutí o odkladu je nutné doložit vyjádření odborného lékaře (může být i praktický lékař pro děti a dorost) a doporučení z PPP – zprávu z PPP s doporučením k OŠD jsou zákonní zástupci povinni dodat kdykoliv v průběhu měsíce dubna nebo započatého správního řízení.

5. Některé důležité formuláře a dokumenty