Bez n‡zvu-1

Rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti – reg. číslo : CZ.1.07/1.1.00/56.1892

Naše škola byla od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 zapojena do programu finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Výzva č. 56. Naše škola vypracovala projekt s názvem Rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti, na jehož realizaci získala dotaci celkem 251 942 Kč. Celý projekt bude ukončen schválením závěrečné monitorovací zprávy k 31.12.2015. V rámci tohoto projektu jsme na škole realizovali dvě šablony. První šablona s názvem Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti byla realizována v hodinách českého jazyka formou čtenářských dílen a to na I. i II. stupni. V rámci této šablony, na kterou jsme získali dotaci 113 512 Kč, jsme zakoupili knihy, které budou všem žákům k dispozici ve školní knihovně a učitelé s nimi budou v rámci čtenářských dílen pracovat. Druhá šablona s názvem Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky umožnila vycestovat 10 žákům druhého stupně na 6 dní do Londýna, kde se seznámili s místními kulturními památkami, ale rovněž se zde zdokonalovali svojí angličtinu v rámci kurzů výuky cizího jazyka. Na realizaci této šablony jsme získali dotaci 138 430 Kč. Zájezd se uskutečnil v měsíci listopadu prostřednictvím cestovní kanceláře Hornet tour. Žáci byly vybráni na základně stanovených kritérií a doprovod zajistil pedagog naší školy – paní učitelka Mgr. L. Guňková.

 opvk-publicita-page-001

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _