Vysněná krajina podle VII. A

Ve výtvarné výchově dostali žáci třídy 7. A za úkol namalovat svou vysněnou krajinu. Práce je zaujala, a tak vznikly moc pěkné obrázky plné zeleně, vodních hladin i zalesněných strání. V rámci slohové výuky ztvárnili toto téma písemně a vytvořili líčení – subjektivně zabarvený popis své vysněné krajiny. Při práci využívali vhodných obrazných pojmenování, aby vyjádřili nejen jak jejich krajina vypadá, ale především své pocity a nálady. Podařilo se jim tak spojit vyučování českého jazyka a výtvarné výchovy. Mgr. M. Gazdíková

MOJE VYSNĚNÁ KRAJINA_VII. A

Comments are closed.