Vítejne na vánočním speciálu naší školy, kde si můžete zpříjemnit Vánoční svátky vzpomínkou na akce, které celý měsíc u nás ve škole probíhaly.

TURNAJ V MINIHÁZENÉ – 3. 12. 2013

V úterý 3.12. 2013 se v tělocvičně ZŠ DOLANY uskutečnil první turnaj smíšených družstev v miniházené pro děti 4. a 5. ročníků. Zúčastnili se jej žáci naší školy pod vedením trenérů paní učitelky B. Sedlářové a paní učitelky M. Hronové a dále žáci ZŠ Bělkovice s trenérem panem ředitelem L. Sklenářem. Hlavním rozhodčím byl pan učitel M. Gazdík.Všichni žáci hráli s velkým nasazením a zaujetím pro hru za bouřlivé podpory obecenstva celého prvního stupně naší školy. Samozřejmě každý turnaj musí mít vítěze a poražené, nicméně nejdůležitější byla účast a snaha vyzkoušet si novou aktivitu ve školních podmínkách. Do budoucna je v plánu rozšířit turnaj i o kategorii 1. – 3. tříd a pokračovat v následných turnajích i v dalších letech.

POŘADÍ:   1. MÍSTO – DOLANY – 4. A – LVI

                    2. MÍSTO – DOLANY – 5. B – BOŘIČI BRANEK

                    3. MÍSTO – DOLANY – 5. A – SUŠENKY            

                   4. MÍSTO – DOLANY – 4. B – TYGŘI

                   5. MÍSTO – BĚLKOVICE – 5. A

no images were found

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU VE VESTIBULU – 4. 12. 2013

Jednou z tradičních akcí, které oddělení ŠD každoročně pořádá, je zdobení vánočního stromečku ve vestubilu naší školy. V letošním školním roce jsme vyráběli ozdoby na stromeček z vosku. A jak celá akce probíhala ? Pokud máte zájem, můžete se podívat na fotky. stačí kliknout zde

no images were found

MIKULÁŠSKÉ KOLEDOVÁNÍ – 5. 12. 2013

Jako každý rok i letos vyrazil hned po ránu do tříd na prvním stupni naší školy a do mateřských školek v okolí Mikuláš, čert a andělé. Děti ve třídách a školkách si připravily básničky a písničky. A i když někteří z nich měly z počátku strach, že je čert unese, nakonec se všichni radostí usmívaly a Mikuláš měl pro ně nachystanou i malou odměnu za básničky a písničky, které děti přednesly. Čerti ze IV. třídy dorazili i do ředitelny, ale kupodivu si pane ředitele neodnesli. Zazpívali jsme si všichni společně písničku a čerti si odnesli sladkou odměnu. A jak celý den viděla jedna z našich žákyní? Přečtěte si její článek zde: Mikulášská nadílka

no images were found

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU V DOLANECH – 6. 12. 2013

V pátek 6. prosince se žáci naší školy účastnili tradiční akce Rozsvěcování vánčního stromu v Dolanech. Kulturní program obohatili žáci náší školy několika vystoupeními. Děti z MŠ v Dolanech vystoupili s písničkami a přednesem, pěvecký kroužek žáků prvního stupně naší školy pod vedením paní Mgr. K. Vylíčilové zazpíval několik pěkných vánočních písní a na závěr vystoupil taneční kroužek Máťata pod vedením paní vych. A. Novákové.

no images were found

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14. 12. 2013 

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _