Vánoční projektový den

Ve čtvrtek 22. prosince se na naší škole uskutečnil Vánoční projektový den. Žáci prvního stupně si s třídními učiteli první dvě hodiny povídali o vánočních tradicích ve třídách a následně vyrazili do místního kostela, kde si za doprovodu varhan a housliček zazpívali vánoční koledy. Pro žáky II. stupně si vyučující připravili dílničky, v rámci kterých se žáci mohli věnovat zajímavým činnostem – nechyběli sportovní aktivity, využití moderních ICT prostředků, ale i tradiční vyrábění vánočních ozdob. 

Comments are closed.