Udělej někomu radost – přání

V rámci posledních dvou výuky se žáci věnovali ve škole, pod vedením svých třídních učitelů, vánočním tématům. V úterý proběhl Den slušnosti, který pořádal žákovský parlament. V rámci tohoto dne měli žáci přijít ve slušném oblečení, všichni žáci si měli vykat a chlapci dávat přednost dívkám. K dispozici byly rovněž videa s tématikou společenského chování. V rámci posledních dvou dnů měli za úkol žáci se svými učiteli „Udělat někomu radost“. Vznikla celá řada pěkných nápadů: Žáci VII. A se věnovali pomoci zvířecímu útulku, žáci VII. C natočili vánoční pozdrav, žáci IX. B potěšili své spolužáky a učitele pečením perníčků. Žáci VI. C vyráběli vánoční přání pro své prarodiče. Na I. stupni si žáci vyrobili strom přání – děti vyrobily papírové baňky na téma Moje největší vánoční přání pro druhé. Žáci II. B a II. A natočili video s pěknými vánočními písněmi, žáci V. A vyráběli motivační kartičky (obrázky) s citáty a přáními, které následně roznesli a zavěsili po Dolanech. Děti z IV. tříd vyrobily vánoční přání a svícny pro sestry a pana faráře z místní Farnosti a následně navštívily místní kostel a faru, kde byl pro ně připraven zajímavý program.  Pevně věříme, že se program dětem líbil a naladil je na vánoční atmosféru. 

Na závěr bych rád popřál, Vám všem rodičům, žákům a přátelům naší školy příjemné prožití Vánoc a do nového roku 2022 pevné zdraví a co nejvíce optimismu a radosti. 

všechny fotografie najdete zde

Comments are closed.