„Škola všestranného rozvoje“ – ŠVP pro ZV, platný od 1.9.2008

Naše škola vychází ve výchově a vzdělávání ze všeobecného zaměření, proto jsme pro školní vzdělávací program zvolili název „Škola všestranného rozvoje“. Tento název vypovídá nejen o různorodém složení žáků, naší společné snaze o vytvoření tolerančního prostředí a navázání užší spolupráce s rodiči i veřejností, ale i o tom, že pro další úspěšné a spokojené zařazení žáků do praktického života je nezbytné, aby se díky široké nabídce volitelných předmětů a kroužků zorientovali v tom, co by je opravdu bavilo. Nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu je smysluplné naplňování všech devíti cílů základního vzdělávání.

K tvorbě kvalitního školního vzdělávacího programu jsme nechtěli přistoupit bez podrobné analýzy podmínek školy, bez zjištění současného stavu vzdělávání, atmosféry, materiálního i personálního zabezpečení, ale také bez znalosti představ a plánů rodičů, žáků a učitelů. Aby analýza aktuálního stavu na naší škole byla korektní, realizovali jsme dotazníková šetření pro rodiče, žáky a učitele společnosti Scio s názvem Mapa školy. 

Školní vzdělávácí program- 7.  verze s dodatkem – ŠVP 2017 s Dodatkem č. 1

Školní vzdělávací program – 7. verze  ŠVP 2016

Školní vzdělávací program – 6. verze   ŠVP – 6. verze 2015

PCR testy

Registrace – PCR test

Letní tábory

Distanční výuka

Erasmus +

IS pro rodiče a žáky

Office365

Objednávky ŠJ

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _