ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021 / 2022

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Zahájení výuky:                                1. září 2021

Podzimní prázdniny:                       27. a 29. října 2021

Vánoční prázdniny:                          23. prosince 2021 – 2 ledna 2022

Ukončení 1. pololetí:                        31. ledna 2022

Pololetní prázdniny:                        4. února 2022

Jarní prázdniny:                                21. 2. – 27. 2. 2022

Velikonoční prázdniny:                   14. dubna 2022

Ukončení 2. pololetí:                       30. června 2022

Hlavní prázdniny:                             1. července – 31. srpna 2022

Zápis do 1. ročníku:                         7. dubna 2022

Náhradní zápis:                                13. dubna 2022

Zápis do mateřské školy:               5. května 2022 (MŠ Dolany)

                                                            6. května 2022 (MŠ Véska)

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

07. 09. 2021  –     1. ročník společná schůzka TU s rodiči

16. 09. 2021   –     1. – 9. ročník společná schůze SRPŠ, schůzka TU s rodiči

18. 11. 2021    –      1. – 9. ročník společná a pohovory konzultace učitelů s rodiči

12. 04. 2022  –      1. – 9. ročník společná a pohovory konzultace učitelů s rodiči

09. 06. 2022 –      předškoláci společná informace k 1. třídě

16. 06. 2022 –      žáci budoucích VI. tříd společná informace k 6. třídě

leden – červen       prodloužené konzultace učitelů