ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022 / 2023

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Zahájení výuky:                               1. září 2022

Podzimní prázdniny:                       26. a 27. října 2022

Vánoční prázdniny:                          23. prosince 2022 – 2 ledna 2023

Ukončení 1. pololetí:                        31. ledna 2023

Pololetní prázdniny:                        3. února 2023

Jarní prázdniny:                                27. 2. – 5. 3. 2023

Velikonoční prázdniny:                   6. dubna 2023

Ukončení 2. pololetí:                       30. června 2023

Hlavní prázdniny:                             1. července – 3. září 2023

Zápis do 1. ročníku:                         13 a 14. dubna 2023

Náhradní zápis:                                21. dubna 2023

Zápis do mateřské školy:               4. května 2023 (MŠ Dolany)

                                                            5. května 2023 (MŠ Véska)

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

08. 09. 2022  –     1. ročník společná schůzka TU s rodiči

15. 09. 2022   –     1. – 9. ročník společná schůze SRPŠ, schůzka TU s rodiči

24. 11. 2022    –      1. – 9. ročník společná a  konzultace učitelů s rodiči

20. 04. 2023  –      1. – 9. ročník společná a  konzultace učitelů s rodiči

09. 06. 2023 –      předškoláci společná informace k 1. třídě

15. 06. 2023 –      žáci budoucích VI. tříd společná informace k 6. třídě

říjen, leden, březen a červen    prodloužené konzultace učitelů

 

Na prodloužené konzultace s učiteli je možné se rezervovat předem prostřednictvím

rezervačního formuláře. Je vždy dostupný na webových stránkách školy týden před

konáním  konzultací.

Pokud chcete konzultovat s vyučujícími ihned, domluvte si dopředu termín (telefon,

IS Edookit, email) v době před nebo po vyučování.