Scholaris 2022

Dne 23. 11. 2022 se žáci devátých ročníků zúčastnili tradiční prezentace středních škol v Olomouci – Scholaris. Budoucí studenti se zde mohli seznámit se všemi školami našeho regionu a u stánků mohli klást zvídavé dotazy. Potom žáci v doprovodu vyučujících navštívili DOD na SŠ Strojírenské a Kosinova. Velké poděkování patří učitelům p. Ester Hejtmánkové, p. Martině Medkové a p. Karin Šindlerové, která doprovázela čtyři žáky ukrajinské národnosti.
Akce byla velice zdařilá. Mgr. Martin Gazdík – výchovný poradce

 

Comments are closed.