Projektový den Svět médií

Dne 25. 10. 2022 se na II. stupni naší školy uskutečnil projektový den, jehož cílem bylo, aby si žáci vyrobili své vlastní noviny. Před začátkem tvůrčí činnosti potřebovali získat představu o náplni práce redaktora a o všem, co se děje v redakci, než vyjdou noviny. Potřebné informace žákům sdělila Lídie Hájovská, redaktorka olomouckého Reportu, která nás ve škole navštívila. Během pondělního dopoledne se žáci dozvěděli nejen zajímavosti o regionálním deníku, dostali také návod, jak napsat novinový článek, nebo jak rozeznat bulvár od seriózní tiskoviny. Samotný projektový den začal audio prezentací, kterou pro nás vytvořila Mgr. Markéta Dosoudilová, novinářka a bývalá moderátorka rádia Haná. Žáci se prostřednictvím prezentace seznámili s prací v redakci, poznali pracovní náplň jednotlivých členů redakce a viděli, jak skutečné noviny vznikají a z jakých částí – rubrik se skládají.
V druhé části projektového dne si mohli se svou třídou zkusit noviny vytvořit. Postupně se rozdělili do skupin, kde si rozdali redakční role a domluvili se podle svých zájmů na tom, jakou rubriku povedou. Podle rozdělených profesí potom tvořili jednotlivé články – zprávy, rozhovory, reportáže, které doplňovali fotografiemi a ilustracemi. Žáci pracovali nadšeně a s chutí a bylo vidět, že se jim tato práce líbila. Jsme moc rádi, že se nám tentokrát podařilo získat skutečné odborníky dané profese, kteří předali žákům své osobní zkušenosti z práce v redakci a namotivovali je k tvůrčí práci. Oběma redaktorkám bychom touto cestou chtěli moc poděkovat za vstřícnost a odbornou pomoc.

Mgr. M. Gazdíková

všechny fotografie najdete zde

Comments are closed.