Projektový den mimo školu – Archeoskanzen Modrá

Ve středu 22. 6. 2022 se vydali naši čtvrťáci na výlet do Modré u Velehradu, kde se nachází opevněné sídliště z doby Velké Moravy. Průvodci v dobových šatech názorně dokázali přiblížit život našich předků a přenesli nás o mnoho staletí zpět do doby Velkomoravské říše. Na jednotlivých stanovištích se děti seznámily se životem Slovanů v 9. století a prakticky poznávaly jejich běžný život (obstarávání obživy, vzdělání, starost o domácnost, trávení volného času). Součástí programu byly ukázky velkomoravské kuchyně, zbraní a výzbroje, keramiky nebo práce kováře, hrnčíře a tkadleny. Děti tak propojily své teoretické znalosti ze školy s praktickými dovednostmi, které byly pro tuto dobu charakteristické. Další zastávkou byla sladkovodní expozice Živá voda, kde jsme ve dvou podzemních patrech nahlédli do světa pod vodní hladinou a seznámili se s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy. Skvělým zážitkem byla návštěva terária. Děti na vlastní oči viděly obrovskou anakondu, krajty, hroznýše, kajmana, několik druhů varanů, chameleony, pavouky, štíry, žáby a mangusty. Některé z těchto neobvyklých mazlíčků si mohly i pohladit. Celý výlet se vydařil a my si odnesli spoustu nezapomenutelných zážitků. Mgr. R. Tomášková a Mgr. I. Daduová

Comments are closed.