Projektový den Duševního zdraví

Poslední říjnový týden jsme pondělí na naší škole zahájili projektovým dnem. Den probíhal na druhém stupni od 6. až po 9.ročník. Žáci se během dne blíže seznámili s problematikou duševního zdraví a vyzkoušeli si některé aktivity s duševní hygienou spojené. Žáci šestých tříd se svými třídními učiteli vytvářely mandely a vybarvovali relaxační omalovánky. Sedmé třídy se pokusily o intuitivní malbu podle hudby. K malbě jsme zvolili symfonickou skladbu N. R. Korsakova Šehrezáda, která je inspirována pohádkami Tisíce a jedné noci. Starší žáci v osmých ročních měli za úkol shrnout nejdůležitější informace týkajících se duševní hygieny a vytvořit vzdělávací plakát s návrhem vhodného režimu dne žáka základní školy. Deváťáci zase mohli naplno projevit svoji tvořivost při výrobě originálního lapače snů. Pracovní činnosti v lavicí byly doplněny pohybem. Některé třídy měly možnost vyzkoušet si v tělocvičně hodinu jógy nebo si zacvičit pilátes. Pro deváté třídy byla připravena hodina meditační techniky. V průběhu celého dne žáci nepoužívali mobilní telefony. V závěru projektového dne třídní učitelé s žáky provedli zhodnocení jednotlivých činností a žáci měli možnost vzájemně si sdělit své dojmy a zkušenosti. Nejzdařilejší výtvory a malby bude možno si prohlédnout po podzimních prázdninách v přízemí školní budovy.  Mgr. I. Pohlová , Mgr. S. Endlicherová

Comments are closed.