Projekt na téma bezpečnost na internetu

V práci projektu Neboj se promluvit, který se zabývá problematikou kyberšikany, a jako pokračování preventivního programu olomouckého Sdružení -D, vytvořili žáci VIII. třídy pro své vrstevníky video na téma bezpečné chování na internetu. Lektoři této neziskové organizace navštívili naši školu 30. listopadu a dobrovolníci z řad našich žáků dostali za úkol rozšířit téma bezpečného pohybu na internetu dále mezi žáky školy. Natočené video zhlédlí spolužáci během těchto dní. Sami můžete posoudit, že se natáčení videa žákům velmi podařilo, a zaslouží si jistě minimálně palec nahoru. 

Comments are closed.
Nejnovější příspěvky